Združenje psihiatrov
pri Slovenskem zdravniškem društvu
Slovenian Psychiatric Association