Arhiv rednih srečanj


Redno srečanje Združenja psihiatrov SZD Simpozij o forenzični psihiatriji, je potekalo 22.9. 2017 na Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (pdf)


Redno srečanje Združenja psihiatrov SZD Delavnica o psihiatriji, temelječi na nevroznanosti, je potekalo 29.9.2017 na Medicinski fakulteti v Ljubljani v sodelovanju s SiNAPSO, Slovenskim združenjem za nevroznanost. (pdf)


Redno srečanje Združenja psihiatrov SZD, 21. do 22. april 2017

Tema srečanja: Obravnava pacienta s psihozo.

Organizacijski odbor: B. Novak Šarotar, J. Bon, I. Vučko Miklavčič, P. Pregelj, J. Koprivšek, E. Strbad.

petek, 21. april 2017

16:00 Prihod udeležencev

16:30 Igor Filipčić : Projekti novih terapevtskih programov v psihiatrični bolnišnici Sveti Ivan, Zagreb

17:15 Tomaž Zupanc : Pojasnilna dolžnost zdravnika

17:45 Odmor

18:00 Satelitski simpozij Janssen : Trevicta – štirikrat na leto

sobota, 22. april 2017

9:00 Maja Radobuljac : Obravnava psihotične motnje pri otrocih in mladostnikih s poudarkom na nefarmakoloških ukrepih

9:30 Lea Žmuc Veranič : Psihotična motnja pri starostniku

10:00 Peter Pregelj, Marko Saje : Poročilo o pripravi nacionalnega akcijskega načrta za obravnavo demenc

10:30 Odmor

10:45 Jure Koprivšek : Predstavitev standardov in normativov za bolnišnično delo na področju psihiatrije in pedopsihiatrije

11:30 Peter Kapš : Potek aktivnosti v zvezi s sistemom e-naročanja

12:00 Diskusija


Redno srečanje Združenja psihiatrov SZD, 10. do 11. februar 2017

Temi srečanja: Novosti na področju zakonodaje in Gerontopsihiatrični simpozij.

Organizacijski odbor: B. Novak Šarotar, J. Bon, I. Vučko Miklavčič, P. Pregelj, J. Koprivšek, E. Strbad.

petek, 10. februar 2017

16:00 Prihod udeležencev

16:30 Zdenka Čebašek Travnik : Vizija razvoja Zdravniške zbornice Slovenije

17:30 Letna skupščina in volitve

18:30 Odmor

18:45 Satelitski simpozij Teva
Mojca Muršec: Optimizacija zdravljenja z rivastigminom

19:30 Odmor

20:00 Večerja

sobota, 11. februar 2017

9:00 Zvezdana Snoj, Peter Pregelj, Zdenka Čebašek Travnik : Novosti na področju zdravstvene zakonodaje

10:15 Odmor

10:30 Gerontopsihiatrični simpozij
Jože Darovec : Zgodovina razvoja gerontopsihiatrične stroke v Sloveniji
Lea Žmuc Veranič : Etične dileme v gerontopsihiatriji
Mirjana Radovanovič : Možnosti obravnave starostnika z odvisnostjo od alkohola ali benzodiazepinov

12:00 Diskusija


Redno srečanje Združenja psihiatrov SZD z mednarodno udeležbo, 3. junij 2016

Tema srečanja: Different aspects of depression

Organizacijski odbor: J. Bon, B. Novak Šarotar, I. Vučko Miklavčič, P. Pregelj, J. Koprivšek, E. Strbad

petek, 3. junij 2016

12:30-13:00 Welcome

13:00-13:05 Blanka Kores Plesničar: Research in psychopharmacogenetics in Slovenia - an overview

13:05-13:15 Anja Plemenitaš: Alcohol Dependence and Serotonin Transporter Functional Polymorphisms 5-HTTLPR and rs25531 in a Slovenian Population

13:15-13:25 Tea Terzič: Pharmacogenetics in treatment resistant schizophrenia

13:25-13:35 Arijana Turčin: Adenosine hypothesis of antipsychotic drugs revisited

13:40-14:20 Jure Bon: Neuromodulation techniques in the treatment of major depressive disorder, past, present and future

14:20-15:00 Discussion

15:00-15:40 Lunch break

15:40-16:20 Borut Škodlar: Depression and schizophrenia

16:20-17:00 Zoltán Rihmer: Do antidepressants increase or decrease the risk of suicide?

17:00-17:40 Lívia Vavrušová: When to use antipsychotics in the treatment of depression?

17:40-18:30 Discussion with conclusions


Redno srečanje Združenja psihiatrov SZD, 29.-30. januar 2016

Tema srečanja: Delazmožnost pacientov z duševno motnjo.

Organizacijski odbor: J. Bon, B. Novak Šarotar, I. Vučko Miklavčič, P. Pregelj, J. Koprivšek, E. Strbad

petek, 29. januar 2016

15:30 Prihod udeležencev

16:00 Emilija Pirc-Ćurić: Ocena preostale delazmožnosti na invalidskih komisijah

16:45 Diskusija

17:00 Jure Koprivšek: Izhodišča za razpravo o normativih hospitalne oskrbe

17:30 Diskusija

17:45 Odmor

18:00 Satelitski simpozij
Irena Rahne Otorepec : Spolna želja in depresija
Goran Arbanas : Mehanizem spolnega odgovora
Irena Rahne Otorepec : Predstavitev kliničnega primera in diskusija

sobota, 30. januar 2016

9:00 Irena Rahne Otorepec, Goran Arbanas : Komunikacijska delavnica

10:30 Odmor

10:45 Vesna Švab: Ocenjevanje začasne delanezmožnosti pacientov s psihično motnjo

11:30 Angelca Ficko Zalokar: Ocenjevanje preostale delazmožnosti pacientov s psihično motnjo

12:15 Diskusija


Redno srečanje Združenja psihiatrov SZD, 13.-14. november 2015

Tema srečanja : Letna skupščina Združenja psihiatrov SZD.

Organizacijski odbor: J. Bon, B. Novak Šarotar, I. Vučko Miklavčič, P. Pregelj, J. Koprivšek, E. Strbad

petek, 13. november 2015

16.00 Prihod udeležencev

16.30 Jure Koprivšek: Aktualnosti na področju forenzične psihiatrije v Sloveniji

17:00 Mirjana Delić: Obravnava anksioznosti ob sočasni odvisnosti od prepovedanih drog

17.30 Diskusija

17.45 Odmor

18:00 Letna skupščina

18.45 Satelitski simpozij I

sobota, 14. november 2015

9.00 Satelitski simpozij II

9.45 Marko Pišljar: Motnje kognitivnih sposobnosti pri starostni depresiji ostajajo tudi v remisiji

10.15 Diskusija

10.30 Odmor

10.45 Helena Korošec Jagodič: Gospodarska kriza in samomorilno vedenje v Evropi

10.45 Teja Bunderla: Epidemija samopoškodovalnega vedenja pri mladostnikih?

11.15 Kristijan Jejčič: Uporaba EKT - izkušnje iz tujine

11.45 Diskusija

12.00 Zaključek srečanja in kosilo


Redno srečanje Združenja psihiatrov SZD, 18.-19. september 2015

Tema srečanja: Med otroško, mladostniško in odraslo psihiatrijo.

Organizacijski odbor: J. Bon, B. Novak Šarotar, I. Vučko Miklavčič, P. Pregelj, J. Koprivšek, E. Strbad

petek, 18. september 2015

16.00 Prihod udeležencev

16.30 Marjan Rus: Ocenjevanje upravičenosti do dodatka za pomoč in postrežbo

17:00 Borut Škodlar: Prepoznavanje in psihoterapija v zgodnjih fazah psihotičnih motenj

17.30 Odmor

17.45 Blanka Kores Plesničar: Oddelek pod posebnim nadzorom za otroke in mladostnike

18.15 Diskusija

18:30 Satelitski simpozij Janssen

sobota, 19. september 2015

9.00 Hojka Gregorič Kumperščak: Motnje vedenja na psihiatriji - kdaj ne in kdaj ja?

9.30 Urša Mrevlje Lozar: Prehod iz mladostniške v odraslo psihiatrijo

10.00 Odmor

10.15 Metka Kališnik Šavli: Urgentna stanja v ambulanti otroškega in mladostniškega psihiatra

10.45 Teja Bunderla: Epidemija samopoškodovalnega vedenja pri mladostnikih?

11.15 Diskusija


Redno srečanje Združenja psihiatrov SZD, 10.-11. april 2015

Tema srečanja : Obravnava pacienta s psihozo.

Organizacijski odbor: J. Bon, B. Novak Šarotar, I. Vučko Miklavčič, P. Pregelj, J. Koprivšek, E. Strbad

petek, 10. april 2015

16.30 Silva Demšar : Obravnava pacienta s psihozo - pogled bolnišničnega psihiatra

17:15 Anja Plemenitaš : Shizofrenija v starosti

18.00 Diskusija

18.15 Odmor

18:30 Satelitski simpozij: Krka, d.d. Novo mesto

Moderator: Blanka Kores Plesničar
Cyril Höschl : Use of antipsychotics in light of neurobiology of schizophrenia

sobota, 11. april 2015

9.00 Jure Koprivšek: Dileme pri diagnostiki shizofrenije pri osebah, ki uporabljajo PAS

9.45 Nuša Šegrec, Andrej Kastelic: Delavnica - Obravnava pacienta s psihozo in odvisnostjo od prepovedanih drog

10.45 Odmor

11.00 Maja Drobnič Radobuljac: Psihotična stanja v otroštvu in mladostništvu - klinična slika, diagnostika in diferencialna diagnostika

11.45 Barbara Šegula: Psihotična stanja v otroštvu in mladostništvu - obravnava in prikaz primera


Redno srečanje Združenja psihiatrov SZD, 13. marec 2015

Tema srečanja : Posvet o varnosti in ovrednotenosti psihiatričnega dela

Organizacijski odbor: J. Bon, B. Novak Šarotar, I. Vučko Miklavčič, P. Pregelj, J. Koprivšek, E. Strbad

petek, 13. marec 2015

Moderator: Peter Pregelj

15.30 Nagovor vodstva zbornice

15.45 Mojca Vrečar : Vloga mentorja pri izpolnjevanju e-lista specializanta

16:15 Lijana Trampuž : Predlogi za spremembe e-lista specializanta

16:30 Diskusija

16:45 Odmor

17:00 Blanka Kores Plesničar : Predstavitev novega sistema točkovanja ambulantnih storitev in poročilo o poteku pogovorov z ZZZS

17:30 Zvezdana Snoj : Predlog točkovanja storitev in opredelitve časovnih normativov v psihoonkologiji

18:00 Andreja Čelofiga, Petra Koprivnik : Ali smo psihiatri ustrezno uvrščeni v razrede posebnih pogojev dela – poročilo o trenutnih aktivnostih in diskusija


Redno srečanje Združenja psihiatrov SZD, 24. do 25. oktober 2014

Temi srečanja : Obravnava starostnika s psihično motnjo in Aktualnosti na področju psihiatrije.

Organizacijski odbor: J. Bon, B. Novak Šarotar, I. Vučko Miklavčič, P. Pregelj, J. Koprivšek, E. Strbad

petek, 24. oktober 2014

Moderator: Peter Pregelj

16.30 Mojca Muršec : Zdravljenje psihiatričnih motenj v starosti - kako naprej?

17.00 Tanja Petkovič : Sodelovanje družinskega zdravnika s psihiatrom pri obravnavi starostnika

17.30 Odmor

Satelitski simpozij (Novartis)

17.45 Mojca Muršec : Zgodnje zdravljenje Alzheimerjeve bolezni z optimalnimi odmerki antidementivov

Satelitski simpozij (Lek)

18.30 Robert Oravecz : Prepletanje demence in depresije pri starostnikih

19.15 Diskusija

sobota, 25. oktober 2014

Moderator: Maja Rus Makovec

9.00 Andrej Žmitek : Predlog spremembe zakona o duševnem zdravju

10.00 Metoda Vidmar Vengust : Dosedanji način točkovanja ambulantnih storitev

10.20 Peter Pregelj, Jure Bon : Predlog sprememb točkovanja ambulantnih storitev

10.40 Odmor

11.00 Mirjana Radovanović : Sindrom odvisnosti od benzodiazepinov

11.30 Andrej Kastelic, Nuša Šegrec : Predpisovanje benzodiazepinov pri pacientih odvisnih od prepovedanih drog


Redno srečanje Združenja psihiatrov SZD, 26. do 27. september 2014

Temi srečanja : Zdravljenje depresivnih motenj in Profesionalizem v psihiatriji.

Organizacijski odbor: J. Bon, I. Vučko Miklavčič, P. Pregelj, J. Koprivšek, B. Novak Šarotar, E. Strbad

petek, 26. september 2014

Moderator: Peter Pregelj

16.30 Matjaž Lunaček: Predstavitev zbirke esejev Telovadci nad prepadom

17.00 Marko Pišljar: Kognitivne motnje pri depresiji s poznim začetkom

17.30 Jurij Bon: Uporaba transkranialne magnetne stimulacije pri zdravljenju depresije

18.00 Odmor

18.15 Satelitski simpozij (Servier)
Maja Rus Makovec: Celostna ozdravitev pacienta z depresijo : kaj naj bi to bilo
Michael Landgrebe: Positive and negative affects in depression

sobota, 27. september 2014

Moderator: Maja Rus Makovec

9.00 Peter Pregelj: Uvod

9.15 Maja Rus Makovec, Zdenka Čebašek Travnik, Vida Furman Bajc, Mirjana Radovanović: Odnos do psihotropnih snovi, Odnos do impulzivno-kompulzivnega vedenja, Odnos do kolega v duševni stiski, Človekove pravice v medosebnih odnosih psihiatrov

10.15 Odmor

10.30 Diskusijska skupina 1

11.15 Odmor

11.30 Diskusijska skupina 2

12.15 Skupni zaključek


Redno srečanje Združenja psihiatrov SZD, 13. do 14. junij 2014

Tema srečanja : Psihične motnje skozi različna obdobja.

Organizacijski odbor: J. Bon, I. Vučko Miklavčič, P. Pregelj, J. Koprivšek, B. Novak Šarotar, E. Strbad

petek, 13. junij 2014

Moderator: Andrej Žmitek

17.00 Peter Kapš: Uporaba novih in starih antipsihotikov s podaljšanim sproščanjem

17.30 Diskusija

17.45 Miran Pustoslemšek: Poročilo iz Ukrajine in predavanje Psihotične motnje - povezava med deinstitucionalizacijo, obravnavo v skupnosti in povečanjem števila forenzičnih pacientov

18.30 Satelitski simpozij (Eli Lilly)
Marjeta Blinc Pesek : Diferencialna diagnoza ADHD pri odraslih v klinični praksi
Arijana Turčin : Atomoxetin (Strattera) pri odraslih pacientih z ADHD: predstavitev rezultatov kliničnih študij in zdravljenje

sobota, 14. junij 2014

9.00 Satelitski simpozij (Eli Lilly)
Dragan Terzič : Dolgoročno zdravljenje shizofrenije iz teorije v prakso in vloga Zypadhere
Andreja Čelofiga : Zakaj se odločam za Zypadhero pri dolgoročnem zdravljenju shizofrenije - klinične izkušnje

Moderator: Mojca Z. Dernovšek

9.45 Rok Tavčar, Mojca Z. Dernovšek: Sindrom pritajene (atenuirane) psihoze – DSM 5

10.15 Vesna Švab: Breme duševnih motenj v Evropi – Pravica do dostopa

11.00 Andreja Drev: Sistem za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi

11.30 Saša Kocijančič: Predstavitev projekta v odsevu – informiranje srednješolcev o duševnih motnjah