Redna srečanja


Ljubljana, 9.junij 2020

Sporočilo predsednika Združenja psihiatrov

Zahvaljujem se vam za ohranjanje pomoči osebam s težavami v duševnem zdravju tudi v času epidemije, ki se zaključuje. Izgleda, da bo aktualni virus povzročal težave še nekaj časa. Ob prvem valu, upam da zadnjem, smo spoznali, da je mogoče sicer v okrnjeni obliki nuditi pomoč tudi v času epidemije. Pridobljene izkušnje nam bodo koristile ob morebitnem novem valu okužb. Izgleda, da je epidemija sprožila tudi pomembne spremembe na ekonomskem področju s prehodom v recesijo in tveganjem za pojavljanje depresije. Kot ob prejšnji recesije je pričakovati porast težav na področju duševnega zdravja in dodatno obremenitev izvajalcev zdravstvenih storitev na eni strani, po drugi strani pa tveganje za krčenje sredstev namenjenih zdravstvu nasploh. Zlasti podatki o povečevanju nezaposlenosti kažejo tako na pojavljanje osebnih stisk, kot na krčenje gospodarstva. Kljub prihajajočim težavam in tveganju za ponovni val okužb načrtujemo izvedbo 7. slovenskega psihiatričnega kongresa. Način izvedbe pa bo prilagojen takratnim epidemiološkim razmeram in navodilom vlade. Obstaja več možnih izvedb, od klasične, v najboljšem primeru, do uporabe večjih predavalnic, do spletne izvedbe, v kolikor bo druženje prepovedano, saj je prestavitev kongresa v prihodnje prav tako negotova kot sama izvedba letos. Kljub obremenitvam, katerim ste izpostavljeni, prosim za pripravo in oddajo prispevkov. Prav tako pa tudi za oddajo kandidatur za volitve funkcij znotraj Združenja psihiatrov pri SZD, ki bodo potekale v času kongresa. Kongres bo neglede na obliko izvedbe omogočil prenos ne le znanja, ampak tudi izkušenj ter podal usmeritve za spoprijemanje z novimi izzivi.

Vse Vas lepo pozdravljam, Peter Pregelj

Sporočilo Organizacijskega odbora 7. slovenskega psihiatričnega kongresa

PODALJŠANJE DATUMOV ODDAJE PRISPEVKOV:

Kot je že navedeno v sporočilu predsednika ZP, bomo kongres izvedli v že predvidenem terminu. Način izvedbe bo prilagojen takratnim epidemiološkim razmeram in navodilom vlade.

Zato vas prosimo, da prijavite svoje prispevke, navodila za prijavo prispevkov se ne spreminjajo, zaradi pretekle situacije smo podaljšali datume oddaje: - predlog za simpozij (več predstavitev pod skupno temo, avtorji prispevkov se dogovorijo o vsebinah, ki jih bodo predstavili) do 21. junija 2020, - predlog za posamezno ustno predstavitev/poster do 30. junija 2020.

Spletna stran kongresa: www.zpsih2020.si