Organi združenjaV mandatnem obdobju 2016 - 2020 so člani Upravnega odbora Združenja psihiatrov SZD :

prof.dr. Peter Pregelj, dr.med.
predsednik

Ilonka Vučko Miklavčič, dr.med.
tajnik

doc.dr. Jurij Bon, dr.med.
blagajnik

doc.dr. Brigita Novak Šarotar, dr.med.
članica UO

asist. Jure Koprivšek, dr.med.
član UO

Ervin Strbad, dr.med.
član UO