Četrti slovenski psihiatrični kongres 2008


4SPK


Od 23. do 25. oktobra 2008 je v Hotelu Habakuk v Mariboru potekal 4. slovenski psihiatrični kongres, ki se ga je udeležilo preko 200 slovenskih psihiatrov. V treh dneh se je zvrstilo več kot 70 predavanj pomembnih strokovnjakov iz Slovenije in tujine. Teme, ki so bile v ospredju 4. slovenskega psihiatričnega kongresa so: klinična psihiatrija, psihiatrija odvisnosti, razvojna psihiatrija, gerontopsihiatrija, suicidologija, skupnostna psihiatrija, destigmatizacija, psihoterapija, raziskovanje v psihiatriji, etika in pravo v psihiatriji. V dveh predavanjih smo se spomnili kolegov psihiatrov, dr. Andreja Marušiča in dr. Janeza Ruglja, ki sta pustila pomemben pečat v slovenski psihiatriji; prvi na področju suicidologije, drugi pa na področju odvisnosti. Ljubitelji umetnosti so lahko uživali v razstavi likovnih del, ki so jih ustvarili ljudje s težavami v duševnem zdravju.

  • Zbornik abstraktov 4.SPK (pdf)