Smernice in navodilaVV deeskalacija

Osnove deeskalacijskih tehnik, Priročnik za učenje in trening, december 2018 (pdf)PVU 2018

Priporočila in smernice za uporabo posebnih varovalnih ukrepov v psihiatriji, dopolnjena izdaja 2018 (pdf)VVdemenca

Posebni standardi in normativi za psihiatrične bolnišnice in ambulantne storitve, december 2017 (pdf)Zlozenka

Zloženka z ukrepi za preprečevanje samopoškodovanja pri mladostnikih in mladostnicah, november 2014 (pdf)VVdemenca

Smernice za obravnavo pacientov z demenco, leto 2013 (pdf)