VICEVERSA


Spoštovane kolegice in kolegi!

Ob 5. Slovenskem psihiatričnem kongresu, v novembru 2012, smo ponovno, po nekajletnem premoru, izdali novo, 57. številko VICEVERSE in vas povabili, da s svojimi prispevki sodelujete pri naslednjih številkah.

Želja uredništva je, da bi objavljali strokovne in znanstvene prispevke iz področja psihiatrije, nevroznanosti, psihologije, psihoterapije in psihiatrične zdravstvene nege. Želimo slediti aktualnim dogodkom in spremembam znotraj psihiatrične stroke ter objavljati nova doktrinarna načela. K oddaji prispevkov vabimo tudi specializante, da predstavijo svoje delo, specializantsko nalogo ali izkušnje, ki so jih pridobili tekom kroženja v programu specializacije. Želimo si, da bi se s svojim bogatim znanjem in izkušnjami oglasili tudi kolegi, ki mogoče niso več aktivni pri kliničnem delu.

Prosimo, da svoje prispevke oblikujete v skladu z navodili, ki veljajo za objavo v Zdravniškem Vestniku, najdete jih na tem spletnem naslovu.

VICEVERSA je v preteklosti pomembno pripomogla k razvoju naše stroke in želimo si, da bi bilo tudi v prihodnje tako, zato vas vabimo, da svoje prispevke posredujete za objavo. Pošljite jih na naslov viceversa@zpsih.si.


Z lepimi pozdravi!

doc.dr. Brigita Novak Šarotar, dr.med. glavna urednica VICEVERSEREDNE ŠTEVILKE


63

64 številka VICEVERSE, december 2018 (pdf)


63

63 številka VICEVERSE, december 2017 (pdf)


62

62 številka VICEVERSE, maj 2017 (pdf)


61

61 številka VICEVERSE, februar 2017 (pdf)


60

60 številka VICEVERSE, september 2016 (pdf)


59

59 številka VICEVERSE, oktober 2015 (pdf)


58

58 številka VICEVERSE, november 2014 (pdf)


57

57 številka VICEVERSE, november 2012 (pdf)


POSEBNE ŠTEVILKE


Lokarjevidnevi2016

Zbornik srečanja Lokarjevi dnevi 2016 :
Disocialna osebnostna motnja - psihiatrični in pravni vidiki (pdf)

HKM

Hiperkinetična motnja, december 2015 (pdf)

VVlokarjevidnevi

Zbornik srečanja Lokarjevi dnevi 2014 :
Vloga izvedenca psihiatra pri ugotavljanju sposobnosti strank v sodnih postopkih (pdf)